Børneattester

 
Folketinget har vedtaget en lov, der siger, at alle idrætsforeninger pr. 1. juli 2005 skal indhente en børneattest på trænere / instruktører / holdledere, som har eller skal have vedvarende kontakt med børn under 15 år. Yderligere oplysninger kan ses på DGI´s hjemmeside: www.dgi.dk
 
For at leve op til loven har AMUI´s bestyrelse aftalt følgende:
 
- Alle som er ansat eller tilknyttet AMUI som træner / instruktører / holdleder efter 1. juli 2005 skal engang årligt udfylde en samtykkeerklæring, som giver AMUI tilladelse til at indhente en børneattest.

- Børneattesten vil blive sendt til dig via din e-boks. Den skal udfyldes elektronisk og sendes direkte. 

 - Såfremt børneattesten ikke er ren kan vedkommende ikke være ansat eller virke i AMUI og vil få besked om årsagen hertil af formanden. Dette forhold vil kun være kendt af formanden.
Ved tvivl eller spørgsmål, ret gerne henvendelse til AMUI´s formand.

Jesper Widding Damkjær
Formand


Link til børneattesten på politiets hjemmeside
Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening | Maltvej 84 Askov | 6600 Vejen Cvr/se nr. 13193436