Dagsorden Generalforsamling tirsdag den 3. oktober 2017 i klubhuset kl. 19.30

 
 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 
 1. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 
 1. Valg af dirigent
 
 1. Bestyrelsens beretning
 
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
 
 1. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 
 1. Fremlæggelse af udvalgenes beretning
 
 1. Indkomne forslag
 
 1. Valg af formand/kasserer
 
Helle Daugaard på valg - genopstiller ikke
 
 1. Valg af bestyrelse
 
Kim Poder på Valg - genopstiller ikke
 
 1.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
 
Anna Kathrine Klitgaard på valg - genopstiller
Allan Ustrup på valg - genopstiller
 
 1.  Valg af revisorer, samt suppleant
 2.  
Sten Koch Hansen - Birgit Shannon begge genopstiller
 
 
 1.  Valg til øvrige tillidsposter
 
 1.   Eventuelt
 
 
Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening | Maltvej 84 Askov | 6600 Vejen Cvr/se nr. 13193436