Dagsorden til AMUI´s generalforsamling

tirsdag den 11. oktober 2016 kl 19.30 i klubhuset

 

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 
 1. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 
 1. Valg af dirigent
 
 1. Bestyrelsens beretning
 
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
 
 1. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 
 1. Fremlæggelse af udvalgenes beretning
 
 1. Indkomne forslag                                                                                                                                                                                                                                                 Der ønskes en diskussion, afsluttende med en beslutning om, hvorvidt foreningens bestyrelse, med lejlighedsudpegede underudvalg, skal arbejde videre med planerne om etablering af en multibane i Askov.
 
 1. Valg af formand/kasserer
 
Jesper Damkjær på valg - genopstiller 
 1.  Valg af bestyrelse
Thomas Busborg Christensen på valg - genopstiller
  
 1.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
 
 1.  Valg af revisorer, samt suppleant
 
 1.  Valg til øvrige tillidsposter
 
 1.   Eventuelt
 
 
Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening | Maltvej 84 Askov | 6600 Vejen Cvr/se nr. 13193436