Dagsorden Generalforsamling torsdag den 4. oktober 2018 i klubhuset kl. 19.30

 
 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 
 1. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 
 1. Valg af dirigent
 
 1. Bestyrelsens beretning
 
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab
 
 1. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 
 1. Fremlæggelse af udvalgenes beretning
 
 1. Indkomne forslag
 
 1. Valg af formand/kasserer
Jesper Damkjær på valg - Jesper genopstiller
 
 1. Valg af bestyrelse
 
Thomas Busborg på Valg - genopstiller ikke
 
 1.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
 
 1.  Valg af revisorer, samt suppleant
Sten Koch Hansen - Birgit Shannon begge genopstiller
 
 1.  Valg til øvrige tillidsposter
 
 1.   Eventuelt
 
 
Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening | Maltvej 84 Askov | 6600 Vejen Cvr/se nr. 13193436