KONTRAKT

 • De lejede ting afhentes og afleveres af lejer. (ved klubhuset maltvej 84, Askov)

·   Udlejningstiden er 24 timer på hoppepude og grill. På øvrige ting 48 timer hvis ikke  andet er aftalt.

 

 

 • Såfremt de lejede ting ikke afleveres til tiden opkræves leje for yderligere dag.

 

 • De lejede ting skal afleveres sammenpakket.

 

 • Såfremt de lejede ting skal ompakkes af udlejer opkræves DDK 300,00 i ompakningsgebyr.

 

 • Du kan fortryde din bestilling indtil 14 dage før afhentningsdato.

 

 

 • I stærk blæst eller regn, skal aktiviteten indstilles af hensyn til sikkerheden.                                                                                                           (Hvis der meldes vindstyrke af storm el. orkan styrke)

Ring 20607008 / 20607013 hvis der er tvivl om sikkerheden.

 

 • Det kan forekomme, at de lejede ting er våde ved udlevering. Da det ikke tidsmæssigt har været mulig, at tørre de lejede ting inden næste udlejning.

 

 • Udlejer hæfter ikke for skader, som er opstået på personer eller på tredjemands genstande.

 

 • Udgifter til evt. reparationer, som er opstået pga. ikke overholdte betingelser, afholdes af lejer. Endvidere dækker lejer skade opstået pga. hærværk.

 

 • I lejeperioden er lejer ansvarlig for opbevaring og tilbagelevering af de lejede ting. Såfremt dette ikke imødekommes, er lejer erstatningsansvarlig overfor Askov-malt Ungdoms & Idrætsforening. Til nyværdi.

 

 • Hvis der mangler stropper eller lign ønsker AMUI-UDLEJNING besked derom.

 

 • Betaling: Ved afhentning og med dankort hvis ikke andet er aftalt.

 

 

 

 

Askov-malt Ungdoms- og Idrætsforening.

AMUI-UDLEJNING:

 

Steen Skeldrup Thomsen                                     Mogens Thomsen

 Estrupvej 1, Askov                                                Damhus 8 , Askov

                                                 6600 Vejen                                                               6600 Vejen.

                                                 20607008                                                                  20607013
                                 
               steent@amui.dk                                                        mogenst@amui.dk

kontrakt til down load
Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening | Maltvej 84 Askov | 6600 Vejen Cvr/se nr. 13193436